Wat we doen

De advocaten van Legal Office Advocaten hebben kennis en ruime ervaring bij het behandelen van zaken op diverse gebieden.

Arbeidsrecht

Wij treden op voor zowel werkgevers als werknemers in zaken die verband houden met een arbeidsrelatie: van het begin tot het einde van een arbeidsovereenkomst. Daaronder vallen zaken zoals ontslag, concurrentiebeding, proeftijd, opzegtermijn, re-integratie, doorbetalingsverplichting tijdens ziekte, pensioen, reorganisatie en OR-aangelegenheden.

Overeenkomsten

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan kunnen er vervolgens diverse discussies ontstaan. Discussie over de vraag of er überhaupt een overeenkomst tot stand is gekomen, of een overeenkomst correct is uitgevoerd, of een overeenkomst op de juiste wijze is beëindigd, of een partij aansprakelijk is voor een fout bij de uitvoering en of daarvoor een schadevergoeding moet worden betaald.

Bestuursrecht

Zowel een bedrijf als een consument kan een discussie krijgen met de overheid over de fysieke leefomgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vergunning, bestemmingplan, toezicht en boetes door de overheid en toegang tot overheidsinformatie.

Sociale zekerheid

Dit heeft betrekking op regelgeving over uitkeringen en pensioenen. Wij staan u bij in discussies over het verkrijgen en behouden van een uitkering, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en medische keuringen.

Huurrecht

Wanneer u in een huurwoning woont dan kunt u discussie krijgen over onderwerpen zoals huurverhoging, achterstallig onderhoud en het beëindigen van een huurovereenkomst. Wij staan u bij in dergelijke discussies.

Personen- en Familierecht

Wij behartigen de belangen van onze cliënten bij vragen over bijvoorbeeld alimentatie (de hoogte, aanpassing daarvan), omgangsregelingen met kinderen, erfrecht en de afwikkeling van een nalatenschap.